Taper turning machine


  • Med maskinen kan borrstängerna servas dvs. Maskinbearbeta en ny, geometrisk mycket exakt kon för fastsättning av borrkronan
  • Fastsättningskonens geometriska noggranhet garanterar kronan en säker fästpunkt till borrstången. Kronans starka och raka fastsättning möjliggör ett rakt borrhål vilket gör att förlusterna av borrkronor och stänger minskar.
  • Maskinen har tre symmetriskt skärande blad. Konstruktionen eliminerar effektivt darrningar som uppstår av skärkraften och därmed är kvaliten på ytan högklassig.
  • Å andra sidan ger maskinens tre blad ett väldigt stort flisflöde. Tack vare detta är maskinen väldigt snabb – den snabbaste på marknaden.
  • Maskinen är flyttbar och kan lätt tas med dit där den behövs som mest, till stenbrottet där borrstängerna är. På detta sätt slipper man flytta stängerna bort från arbetsplatsen för service.
  • Enligt erfarenhet i praktiken fungerar konstruktionen väldigt pålitligt även i krävande stenbrott och arbetsmiljöer
  • Maskinens skärande blad är placerade fullständigt innanför maskinen vilket gör användandet av maskinen väldigt säkert. Lägg även märke till att arbetsstycket som är utnför maskinen är statiskt, så risk för att fastna finns inte!
  • Maskinen är mycket lättanvänd så ingen speciell användarutbildning krävs.
  • Maskinen använder ingen flisvätska och därmed är  maskinens miljöpåverkan minimal. Flisorna samlas in i maskinen i egen behållare.
  • Med hjälp av Taper Turning Machine:n stiger produktiviteten av borrstänger och deras service till en helt ny nivå.

Fråga mer om maskinen på adressen: i-kone@i-kone.fi