I-KONE OY

Jänhiäläntie 24
55300 Rauha (Lappeenranta)
@mail. i-kone@i-kone.fi

PERTTI SCHUVALOW, toimitusjohtaja
ARI MATIKAINEN, työnjohtaja
VOIT LÄHESTYÄ MEITÄ MYÖS OHEISTA LOMAKETTA HYÖDYNTÄEN