I-Kone Oy Ympäristöpolitiikka

I-Kone OY:n ydinliiketoiminta on korkeatasoisten koneistusosien valmistus. Yrityksen liiketoiminnan logiikka on ammattiosaamiseen, kontakteihin, toimialatuntemukseen sekä kunnossa olevaan talouteen pohjautuvan alihankintapalvelun jatkuva kehittäminen komponenttivalmistuksen suuntaan ja niin, että asema luottotoimittajana / yhteistyökumppanina keskeisillä asiakastoimialoilla vahvistuu.

I-Kone OY:n ydinosaaminen perustuu seuraaviin tekijöihin:
  • Asiakastarvelähtöisen kokonaispalvelun tarjoamiseen
  • Vastuuta ja henkilökunnan itsenäistä työskentelyä korostavaan toimintatapaan
Ympäristöohjelman tavoitteet

Tämän ympäristöpolitiikan tavoitteena on luoda suuntaviivat ja perusteet kaikilla liiketoiminnanalueilla toteutettaville politiikalle ja toimintatavoille.

Politiikkamääräykset

1. Ympäristöpolitiikka ja henkilökunta

I-Kone Oy:n henkilökunta on koulutettu ympäristötietoisiksi ja he tietävät myös tuotteidemme loppukäytön parantavan myös asiakkaidemme ympäristöystävällisyyttä.

2. Ympäristöystävällinen energia

I-Kone Oy tuotanto toimii täysin uusiutuvalla energialla. Tilojemme lämmityksestä 90 % lämpiää maakaasulla ja 10 % uusiutuvalla energialla.

I-Kone Oy:llä on uusiutuvan energian sertifikaatti. Kaikki käyttämämme sähköenergia on pohjoismaista tuuli-, vesi-, ja aurinkovoimalla tuotettua, joka on todennettu eurooppalaisen Guarantee of Origin- järjestelmän mukaiseksi. Nordic Green Energyn tuottaman sähköenergian alkuperä rekisteröidään ja todennetaan Fingrid Oyj:n alkuperätakuujärjestelmässä.

3. Parannamme ympäristötehokkuutta myös tulevaisuudessa

I-Kone Oy etsii jatkuvasti keinoja parantaakseen ympäristötehokkuuttaan myös tulevaisuudessa.

4. Hyödynnämme tuotantoresursseja vastuullisella tavalla

Hyödynnämme tuotantomateriaaleja tehokkaasti. Olemme kemikaalivapaa yritys. Tuotantoprosessissa syntyvät jätteet ja sivutuotteet kierrätetään tai hyödynnetään energiaksi.

Keräämme, lajittelemme ja kierrätämme kaikki tuotantoprosesseissa syntyvät metalli- ja muovilastut ryhmittäin:

  • Ruostumaton teräs
  • Haponkestävä teräs
  • Alumiini
  • Jalometallit
  • Rauta
  • Muovi
  • Bakeliitti

5. Sidosryhmäviestintämme on avointa

Käsittelemme ympäristökysymyksiä avoimesti yhteistyössä asiakkaidemme, viranomaisten ja yleisön kanssa. Osa tätä on avoin ja suora ympäristöviestintä.